Over het dorpshuis

Dorpshuis De Skulpe bestaat al sinds 1953. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het verenigingsleven in Blankenham op gang, dus er moest een plek komen om onderdak te bieden aan al deze clubs en hun activiteiten. Het dorpshuis werd gebouwd op het voormalige strand en kreeg daarom de toepasselijke naam De Skulpe: ‘schelp’ in het Blankenhammer dialect.
De Skulpe is vandaag de dag nog net zo belangrijk voor het dorp als in 1953. Dit blijkt alleen al uit het ledenaantal. Van de circa 300 inwoners is ruim 200 man lid. Bovendien maken zeker 15 vereniging gebruik van het dorpshuis. Zo is De Skulpe het clubhuis voor de voetbalvereniging, wordt er gekaart, gebiljart en gedart en oefenen de muziek- en toneelvereniging hier. Bovendien is het dé plek om te vergaderen of een feestje te vieren, een snack te halen of samen te eten en te drinken.
Dit weten de Blankenhammigers én mensen uit omliggende dorpen. Zij weten de weg naar De Skulpe inmiddels ook goed te vinden. Kom je ook eens een kopje koffie of een biertje doen?